صفحه اصلی   پیام ها   لیست کارنه تیرها   لیست گواهی های قبولی   استعلام راننده   استعلام گواهی قبولی   تماس با ما
 ورود کاربران  


امور کارنه تیر
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175 کدپستی: 1583648499175
پست الکترونیکی : Iccimtir@yahoo.com
مدیر: جناب آقای بهنام فرامرزیان
تلفن مدیریت : 85732061 (021) مسوول دفتر: انسیه اسمعیلی خواه  85732052 (021)
بخش اجرایی کارنه تیر و گواهی قبولی بخش شرکتی
- علیرضا افروز:   85732054 (021)

- افسانه شاه حسینی :  85732066 (021)
- رحمان حسنی:  85732067 (021)
بخش امور گمرکی کارنه تیر بخش آ.ت.ا
- سارا جمشید صفا :  85732068 (021)

- معصومه آریا منش :  85732062 (021)
- انسیه اسمعیلی خواه:   85732053 (021)

- معصومه آریا منش:  85732062 (021)
بخش انفورماتیک و وب سایت شرکت ها  
- رضا زندیه  85732059  (021)  
Copyright © 2023 - ChamberTrust.ir