صفحه اصلی   پیام ها   لیست کارنه تیرها   لیست گواهی های قبولی   استعلام راننده   استعلام گواهی قبولی   تماس با ما
 ورود کاربران  


امور کارنه تیر
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

آدرس: تهران خیابان طالقانی – نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک 175 کدپستی: 1583648499175
پست الکترونیکی : Iccimtir@yahoo.com
مدیر: جناب آقای هومن عظیمی
تلفن مدیریت : 85732061 (021) مسوول دفتر:   85732052 (021)
بخش اجرایی کارنه تیر و گواهی قبولی بخش شرکتی
- آقای افروز:   85732054 (021)

- خانم شاه حسینی :  85732066 (021)
- آقای راد نژاد :  85732055 (021)
- آقای حسن پور :  85732064 (021)
- آقای طیری:   85732011
- خانم جلیل زاده :  85732063 (021)
بخش امور گمرکی کارنه تیر بخش آ.ت.ا
- خانم جمشید صفا :  85732068 (021)

- خانم آریا منش :  85732062 (021)
- خانم جلیل زاده :  85732063 (021)
-
- معصومه آریا منش:  85732062 (021)
بخش انفورماتیک و وب سایت شرکت ها  
- آقای زندیه  85732059  (021)  
Copyright © 2024 - ChamberTrust.ir